/>

صندلی مدیریتی Ergo Smart گالری گلستان ، با قابلیت تنظیم پشتی و دسته ها برای راحتی هرچه بیشتر و استفاده طولانی مدت، طراحی شده است. ایستگاه های کار را بطور عمده به سه دسته نشسته، ایستاده، نشسته ایستاده تقسیم می‌کنند و در طراحی هر یک از آنها به اصول ابعاد شناسی بدن، حدود دسترسی کاربر، نوع فعالیت، زمان و فاکتور‌های مرتبط دیگر توجه می‌شود. صندلی در واقع ایستگاه کاری نشسته است که با انتخاب صندلی ای که در آن اصول مهندسی انسانی هنگام طراحی رعایت شده، می‌توانیم از بروز صدمات جسمانی و کاهش راندمان جلوگیری به عمل آوریم.

×
×