/>

1. بهره گیری از آبکاری کروم برای قسمتهای فلزی به منظور افزایش زیبایی وجلوگیری از آسیب و زنگ زدگی

2. بهره گیری از مکانیزم کلاجی با قابلیت حرکت همزمان پشتی و نشیمن و قفل شدن در زاویه دلخواه

3. دسته فولادی با آبکاری کروم و رودسته انتگرال برای عمر بیشتر

4. پایه پنج پر فولادی با آبکاری کروم

5. جک تنطیم ارتفاع با کورس 10 سانتیمتر

×
×