/>

میز عسلی به اندازه کافی سبک و کوچک است تا با یک دست بلند شود
دارای ارتفاع مناسب که چیزهایی مانند بطری و گلدان به راحتی می توان روی میز  قرار داد.
با پایه های پلاستیکی خود باعث افزایش ثبات می شود.
آسان برای جمع آوری بدون ابزار یا پیچ.
فقط برای استفاده در محیط داخلی.

×
×