/>

- قرار گرفتن 4 جفت کفش در هر کابین
- این جاکفشی فضای کمی اشغال میکند 
- جهت قرار گرفتن بوت ، صفحه وسط هر کابین قابل برداشتن می باشد

×
×