/>

1. پایه ثابت تولید شده از لوله قطر 25 با ضخامت 2 میلیمتر و تقویت داخل قسمت های خم شده با لوله 20 قطر 2 میل داخل لوله 25
 
2.جهت استحکام و جلوگیری از خم شدن پایه ها با آبکاری کروم
 
3.استفاده از ضربه گیر پلاستیکی زیر پایه ها

×
×