/>

1. پایه ثابت تولید شده از لوله قطر 25 با ضخامت 2 میلیمتر و تقویت داخل قسمت های خم شده با لوله 20 قطر 2 میل داخل لوله 25

2.جهت استحکام و جلوگیری از خم شدن پایه ها با آبکاری کروم

3. ااستفاده از ضربه گیر پلاستیکی زیر پایه ها

×
×